Vrana d.o.o. Svježa hrana Vrana d.o.o. je poljoprivredno poduzeae eije se proizvodne površine nalaze neposredno uz poznati park prirode “Vransko jezero”, na hrvatskoj obali Jadranskog mora, u blizini gradaBiograd na moru. Eitav kraj ima dugu poljoprivrednu tradiciju, a organizirana poljoprivredna proizvodnja postoji više od 100 godina. Društvo na cca.1000 ha površina ima organiziranu proizvodnju povraa na otvorenom, 6 ha staklenieke proizvodnje, te proizvodnju krmiva za potrebe stoene farme (cca.400 krava u laktaciji). Vrana d.o.o. Svježa hrana povrae, mlijeko, jaja, kiseli kupus Tu je i peradarska farma za proizvodnju svježih konzumnih jaja eiji su planirani standardni kapaciteti 100.000 koka nesilica. Vrana d.o.o. na cca.1000 ha površina ima organiziranu proizvodnju povraa na otvorenom, 6 ha staklenieke proizvodnje i 1 ha plastenieke proizvodnje. Tu je i peradarska farma za proizvodnju svježih konzumnih jaja eiji su planirani standardni kapaciteti 100.000 koka nesilica. Vrana d.o.o. Svježa hrana povrae, mlijeko, jaja, kiseli kupus Osnovna djelatnost govedarske farme je proizvodnja mlijeka. Farma ima cca.800 grla, od eega je cca.400 grla u laktaciji, s proizvodnjom od 8000 l mlijeka dnevno. Centar za pripremu povraa je suvremeno organiziran prostor u kojemu se povrae priprema, konfekcionira i euva za pravovremenu isporuku prema tržištu. 2005 godine poeeli smo proizvodnju kiselog kupusa vlastite robne marke. Vrana je tradicionalno veliki proizvo?ae kupusnjaea, kojima povoljni agro-klimatološki faktori omoguaavaju cjelogodišnji kontinuitet. U sektoru vanjske proizvodnje povraa tu je još i proizvodnja poriluka, cikle, peršina i vanjskih salata, te ranog mladog krumpira. Staklenieka proizvodnja daje nam zelene salate, papriku, krastavce i rajeicu. Pod stalnim sustavom natapanja je 600 ha poljoprivrednih površina. Vrana d.o.o. Svježa hrana povrae, mlijeko, jaja, kiseli kupus Proizvodnja svježih konzumnih jaja je zaseban profitni centar društva koji u ae u konaenici imati kapacitete 100.000 koka nesilica, podjeljenih u 4 objekta s potpuno automatiziranim sustavom hranjenja, iznojavanja i skupljanja jaja. Skupljanje jaja provodi se automatski poktetnom trakom do potpuno automatskog stroja za sortiranje po kategorijama. Vrana d.o.o. ima vlastiti pogon za pripremu hrane za nesilice (pogon mlina). Osnovna djelatnost govedarske farme je proizvodnja mlijeka. Farma ima kapacitete cca.800 grla, od eega je cca.400 grla u laktaciji. Farma je suvremeno organizirana, kontrola stoene hrane je dnevno ažurna što na prvom mjestu omoguauje vlastiti mlin te interakcija s sektorom biljne proizvodnje poduzeaa u proizvodnji vlastite stoene krane (krmiva). Vrana d.o.o. Svježa hrana Vrana d.o.o. je poljoprivredno poduzeae eije se proizvodne površine nalaze neposredno uz poznati park prirode “Vransko jezero”, na hrvatskoj obali Jadranskog mora, u blizini gradaBiograd na moru. Eitav kraj ima dugu poljoprivrednu tradiciju, a organizirana poljoprivredna proizvodnja postoji više od 100 godina. Društvo na cca.1000 ha površina ima organiziranu proizvodnju povraa na otvorenom, 6 ha staklenieke proizvodnje, te proizvodnju krmiva za potrebe stoene farme (cca.400 krava u laktaciji). izrada internetskih stranica Ferienhaus urlaub kroatienzadar nekretnine prodajaprojekti kućaweb dizajn...........................MarinaRovinjdalmacija.................upravljanje nekretninama..